در مورد فیلم

...او ممکن است شما را مسحور کند


Image

در عصر مدرن، انسان های زیادی تنها بر اساس ظاهر یکدیگر را قضاوت می کنند. آیا ما توسط اطلاعات ساختگی فریب داده می شویم؟ آیا ما ادراک مان را از زیبایی حقیقی و ارزش های راستین به عنوان انسان از دست داده ایم؟ این فیلم این پرسش ها را مطرح می کند. تمامی این آهنگ ها ازجمله آهنگ اصلی زمینه فیلم "اغواگر زیبا" توسط ریوهو اوکاوا ساخته و نوشته شده اند. هر کدام از هفت آهنگ در این فیلم پیامی بنیادین را از فیلم به ما انتقال می دهد. این اثر تجسمی از حقیقت زیبایی و عشق است.


یوما" موجودی پلید و روباه گونه است که خود را در پوست نقاشی شده انسان قرار می دهد."

همانگونه که در افسانه های باستانی چین آمده است "پوست رنگ شده" پوست انسان است که چنان زیبا نقاشی شده که مانند زنی زیبا نمایان می شود. یوما این پوست را بر تن می کند تا مردها را فریب دهد. در طی سلسله تنگ، امپراطور جوانزونگ از سلسله تنگ توسط یانگ گوئی فی مورد تسخیر قرار گرفت که با زیبایی دروغین خود کشور را به ویرانی کشاند. گفته می شود که یانگ گوئی فی توسط روح پلید روباه نه دم که قدرتمندترین در میان روح های "یوما" است به تسخیر درآمده بود. بر اساس افسانه تامامو-نو-مائه، روباه نه دم از چین به ژاپن آمد.


خلاصه فیلم

مائیکو یاماموتو به عنوان منشی هئیت مدیره در یک بانک بزرگ کار می کند. او هم زیبایی و هم زکاوت دارد و مرکز توجه و تحسین دیگران است. اما او بعدی دارد که پنهان است. او شب ها در یک کلاب در منطقه گینزا کار می کند و مردانی را جستجو می کند که لیاقت زیبایی او را داشته باشند. یک شب او مردی که در انتظارش بود را پیدا می کند. تارو شیومورا جوانی است که همه امید دارند نخست وزیر آینده ژاپن باشد. تارو به زودی به مائیکو دل می بازد و همه چیز طبق نقشه مائیکو پیش می رود و مقدمات مراسم عروسی آغاز می شود. با این وجود آموزگار معنوی تارو کانسوکو تاچیبانا به او می گوید که مائیکو یک یوما است که توسط روح روباه نه دم به تسخیر درآمده است. مائیکو تنها شادی و رضایت خود را در نابودی کشور با زیبایی خود می بیند. اما تارو می خواهد باور کند که وجدان هنوز در مائیکو بیدار است. در روز ازدواج تقدیر چه برای آنها تدارک دیده است؟